การค้าประเวณีหญิงจีนในไทย :

ศึกษากรณีการล่อลวงหญิงจีนจากมณฑลยูนนานเพื่อประกอบอาชีพโสเภณีในไทย /

วรศักดิ์ มหัทธโนบล

Main Author: วรศักดิ์ มหัทธโนบล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเซียศึกษา จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Subjects: โสเภณี
อาชญากรรมทางเพศ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HQ242.55 ว287ก
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available