ท่าฟ้อนพื้นบ้านอีสาน ศึกษากรณีวิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเเอ็ด /

สุภาวดี สำลีพันธุ์

Main Author: สุภาวดี สำลีพันธุ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
Subjects: การรำ
นาฏศิลป์ -- ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: GV1703.T5 ส839ท
Copy 1
Checked out Due: 2021-11-29 Recall This