ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในเขตตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา /

ยุทธนา ตระบันพฤกษ์

No Cover Image
Main Author: ยุทธนา ตระบันพฤกษ์
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ
Subjects: การใช้ที่ดิน
ที่ดิน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HD890.55 ย355ศ
Copy 1
Available