ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จการดำเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด /

ท่อนจันทร์ วงศ์พรหม

Main Author: ท่อนจันทร์ วงศ์พรหม
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: สตรีกับการพัฒนาชุมชน
เกษตรกรรม –– แง่สังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1240.5.T5 ท331ป
Copy 1
Available