นางใน :

ชีวิตทางสังคมและบทบาทในสังคมไทยสมัยรัชกาลที่ 5 /

พรศิริ บูรณเขตต์

No Cover Image
Main Author: พรศิริ บูรณเขตต์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (สม.ม. (มานุษยวิทยา))--มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540.
Subjects: สตรี -- ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HQ1750.55 พ282น
Copy 1
Available