แผนและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ เรื่อง การตอนกิ่ง กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

ชูศักดิ์ อ้นสันเทียะ

Main Author: ชูศักดิ์ อ้นสันเทียะ
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (การประถมศึกษา))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
Subjects: แผนการสอน
กลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ แผนการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.4 ช686ผ
Copy 1
Available