การแยกและหาสูตรโครงสร้างของอัลคาลอยด์จากต้นพญามือเหล็ก /

สมยศ ศริดารา

No Cover Image
Main Author: สมยศ ศริดารา
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2525
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เคมี))--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม, 2525.
Subjects: เคมีวิเคราะห์
ต้นพญามือเหล็ก
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information