สำมะโนการเกษตร พ.ศ... :

จังหวัดแม่ฮ่องสอน =

สำนักงานสถิติแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานสถิติแห่งชาติ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : หจก.โรงพิมพ์อักษรไทย, 2536
Subjects: เกษตรกรรม -- สถิติ
สำมะโนเกษตร
แม่ฮ่องสอน -- สำมะโนเกษตร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: HD1421.M3 ส183ส 2546
Copy 1
Available