แผลและการพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล /

วรมนต์ ตรีพรหม

Main Author: วรมนต์ ตรีพรหม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: Wound Healing.
Wounds and Injuries –– nursing.
Wounds, Stab –– nursing.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: WA292 ว235ผ 2531
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available

Satit School, Stack

Call Number: 617.106 ว235ผ 2531
Copy 4
Available