ความรู้ ความเชื่อด้านสุขภาพ ปัจจัยกระตุ้นการกระทำ และปัจจัยทางวัฒนธรรมกับการตรวจหามะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงที่อาศัยในชนบท ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร =

Knowledge, health beliefs, cue to action factors, and cultural factors on seeking pap's test among women in rural Naso Subdistrict, Kudchum District, Yasothorn Province /

สุภาพร รังษีสุวรรณ

Main Author: สุภาพร รังษีสุวรรณ
Other Authors: มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2539
Subjects: Cervix Neoplasms.
Dissertations, Academic.
Health Behavior.
Vaginal Smears.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: W4 ส838ค 2539
Copy 1
Available