รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา /

โดย วิไลรัตน์ คุ้มประยูร...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Main Author: วิไลรัตน์ คุ้มประยูร
Other Authors: โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา. ฝ่ายการพยาบาล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครราชสีมา : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2539
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Job Satisfaction –– case studies.
Task Performance and Analysis –– case studies.
Work Schedule Tolerance –– case studies.
Workload –– case studies.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!