วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ =

JOURNAL OF SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY.

No Cover Image
New Title: วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Other Authors: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
Subjects: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ -- วารสาร
การศึกษา -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วารสาร
วิทยาศาสตร์ -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only