ประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2534 29-31 มีนาคม 2534 โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร /

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, (บรรณาธิการ) ; ปราโมทย์ ธีรพงษ์

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการเภสัชกรรม, ปราโมทย์ ธีรพงษ์, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pharmacy –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: W3 ก482ป 2534
Copy 1
Available