ประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2536 25-27 มีนาคม 2536 โรงแรมสยามเบย์ชอร์ พัทยา /

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ; สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการเภสัชกรรม, สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pharmacy –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: W3 ก482ป 2536
Copy 1
Available