ประชุมวิชาการเภสัชกรรมประจำปี 2537 17-19 มีนาคม 2537 โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ /

เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

No Cover Image
Other Authors: การประชุมวิชาการเภสัชกรรม, เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2537
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Pharmacy –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Pharmacy, Stack

Call Number: W3 ก482ป 2537
Copy 1
Available