วารสารอาหาร =

FOOD JOURNAL.

No Cover Image
Other Authors: สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Subjects: อาหาร –– วารสาร
โภชนาการ –– วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only