การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกับความพึงพอใจในการทำงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี /

อุทิศ ภูมิชัย

No Cover Image
Main Author: อุทิศ ภูมิชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2534
Subjects: การศึกษาขั้นประถม –– การบริหาร –– สุราษฎร์ธานี
ผู้นำ
โรงเรียนประถมศึกษา –– การบริหาร –– สุราษฎร์ธานี
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information