กฎหมายสื่อสารมวลชน /

เรียบเรียงโดย พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช

Main Author: พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช
Format: BOOKS
Language:
Published: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2532
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: สื่อมวลชน –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
หนังสือพิมพ์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
วิทยุ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
โทรทัศน์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ภาพยนตร์ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: KPT3482 พ759ก 2532
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available