การบริหารการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด =

Advertising and promotion management /

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Other Authors: อมรศักดิ์ บุญเรือง
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2539
Subjects: โฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5827 ศ486ก 2539
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available