บรรณานุกรมภาษาไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. 2493-2539) /

รวบรวมโดย เขียน ธีระวิทย์, สุนิสา สุขขี

Other Authors: เขียน ธีระวิทย์, สุนิสา สุขขี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: บรรณานุกรม –– จีน
จีน –– บรรณานุกรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: Z3104.5 บ165 2540
Copy 1
Available
Copy 2
Available