การนำนโยบายไปปฏิบัติ :

นโยบายไทยช่วยไทย /

ลิขิต ธีรเวคิน

No Cover Image
Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540
Subjects: นโยบายเศรษฐกิจ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HD87.5 ล413ก 2540
Copy 1
Available