การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์ :

การดำเนินการที่ผ่านมาและการดำเนินการที่ต้องผลักดันต่อไป /

โภคิน พลกุล

No Cover Image
Main Author: โภคิน พลกุล
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Format: GOVERNMENT
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2540
Subjects: ระบบราชการ -- ไทย
การบริหารรัฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information