แนวปฏิบัติตนของข้าราชการ ในยุคสมัยแห่งการปรับปรุงบริการภาครัฐ เพื่อประชาชน /

ลิขิต ธีรเวคิน

No Cover Image
Main Author: ลิขิต ธีรเวคิน
Other Authors: สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 2539
Subjects: การบริหารรัฐกิจ
ข้าราชการ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1746 ล413ก 2539
Copy 1
Available