คู่มือ SPSS DATA ENTRY 2 :

การสร้างและการตรวจสอบข้อมูล /

อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์

Main Author: อุมาภรณ์ ภัทรวาณิชย์
Other Authors: มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทาลัยมหิดล, 2541
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: SPSS Computer program.
SPSS for Windows.
เอส.พี.เอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) –– คู่มือ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กับการวิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HA32 อ846ค
Copy 1
Available
Copy 2
Available

SciTech, Thai Stack

Call Number: HA32 อ846ค 2541
Copy 8
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: HA32 อ846ค 2541
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available

Social, Stack

Call Number: HA32 อ846ค 2541
Copy 7
Available