รายงานการวิจัยความสามารถในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ :

ศึกษาเฉพาะกรณีบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน = Capability in democratic development at the village level in the Northeastern Region : specific in the Roles of Village committee /

ศุภรัตน์ รัตนมุขย์, ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ

No Cover Image
Main Author: ศุภรัตน์ รัตนมุขย์
Other Authors: ยงยุทธ พึ่งวงศ์ญาติ, สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540
Subjects: ประชาธิปไตย -- ไทย -- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!