ในหลวงกับการศึกษาไทย :

ห้าทศวรรษสิริราชสมบัติ /

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี

Other Authors: คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองศิริราชสมบัติครบ 50 ปี, 2539
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พระราชกรณียกิจ
การศึกษากับการพัฒนาประเทศ
การศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS586 น967 2539
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Being repaired Quick Book

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS586 น967 2539
Copy 5
Available
Copy 6
Available