ประวัติศาสตร์มาเลเซีย สิงคโปร์ และบูรไน =

A History of Malaysia, Singapore and Burnei /

C. Mary Turnbull ; ทองสุก เกตุโรจน์, แปล

Main Author: Turnbull, C. Mary.
Other Authors: ทองสุก เกตุโรจน์, กระทรวงศึกษาธิการ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2540
Subjects: มาเลเซีย –– ประวัติศาสตร์
สิงคโปร์ –– ประวัติศาสตร์
บูรไน –– ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS596 ท581ป 2540
Copy 1
Available

Education, Stack

Call Number: 959 ท581ป 2540
Copy 1
Available