การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย พ.ศ. 2539 =

Natioanl contraceptive prevalence survey 1996 /

อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: อภิชาติ จำรัสฤทธิรงค์, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Subjects: คุมกำเนิด ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RG137 ก525 2540
Copy 2
Available
Copy 1
Available