การเรียนรู้ :

ขุมทรัพย์ในตน = Learning : The treasure within report to UNESCO of the international commission on education for the Twenty-First century /

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Other Authors: เดอลอรส์, ฌาคส์, ยูเนสโก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2541
Subjects: การเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: BF318 ค124ก 2541
Copy 4
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 1
Available
Copy 5
Available