การเขียนแผนการสอนที่มีประสิทธิภาพโดยวิธีการศึกษานอกห้องเรียนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง การรวมกลุ่มสหกรณ์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 /

สมหมาย บุญญฤทธิ์

Main Author: สมหมาย บุญญฤทธิ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: แผนการสอน
กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต –– แผนการสอน –– ป.6.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB1027.4 ส287ก 2540
Copy 1
Available