ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในเขตเมือง :

ศึกษากรณีชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร /

พัฒนา คูศรีพิทักษ์

Main Author: พัฒนา คูศรีพิทักษ์
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์)))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
Subjects: การพัฒนาชุมชน
สุขาภิบาล
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9S21 พ532ป 2540
Copy 1
Available