การศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานของฝ่ายแผนงานและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

สุดใจ สุปัญบุตร

Main Author: สุดใจ สุปัญบุตร
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด –– การบริหาร –– ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: LB2805 ส766ก 2540
Copy 1
Available