การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยวิธีการสอนแบบค้นพบโดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีสอนตามปกติ /

หนึ่งฤทัย เที่ยงแท้

Main Author: หนึ่งฤทัย เที่ยงแท้
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: คณิตศาสตร์ –– การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: QA11.A2 ห160ก 2540
Copy 1
Available