วิเคราะห์อรรถลังการในบทละครร้อยกรองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีสันสกฤต /

ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

Main Author: ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ
บทละครไทย
วรรณคดีสันสกฤต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4209.M6 ช172ว 2540
Copy 1
Available