วิเคราะห์อรรถลังการในบทละครร้อยกรองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีสันสกฤต /

ชมพูนุท เมฆเมืองทอง

Main Author: ชมพูนุท เมฆเมืองทอง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Subjects: มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, –– พระบาทสมเด็จพระ
บทละครไทย
วรรณคดีสันสกฤต
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ฉบับพิมพ์ดีด
Physical Description: 428 แผ่น
ISBN: 9745417238