บทบาทของกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นในการแข่งขันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด พ.ศ. 2517-2538 /

นุชากร มาศฉมาดล

Main Author: นุชากร มาศฉมาดล
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2540
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา (เน้นสังคมศาสตร์)))--มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2540.
Subjects: การปกครองท้องถิ่น -- สภาเทศบาล -- ร้อยเอ็ด
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง -- 2517-2538 -- ร้อยเอ็ด
การเลือกตั้ง -- ร้อยเอ็ด -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: JS7153.9.R6 น729บ 2540
Copy 1
Available