เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคนิคการวิจัยและควบคุมวัชพืช =

Technique of weed control and research /

รังสิต สุวรรณเขตนิคม

No Cover Image
Main Author: รังสิต สุวรรณเขตนิคม
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. ภาควิชาพืชไร่นา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพืชไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน, 2523
Subjects: การควบคุมวัชพืช -- วิจัย
วัชพืช -- การควบคุม -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: SB950.73T5 ร316อ
Copy 1
Available