รายงานการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารหมักจากธัญพืชและพืชตระกูลถั่วในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตอนที่ 2 องค์ประกอบที่เหมาะสมในการผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากถั่วเหลือง /

พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี

No Cover Image
Main Author: พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร, 2539
Subjects: มหาวิทยาลัยนเรศวร. –– คณะเกษตรศาสตร์. –– สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร –– ผลงานวิจัย
ถั่วเหลือง
นมเปรี้ยว
นมถั่วเหลือง
การหมักนมถั่วเหลือง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information