สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ครั้งที่ 11 :

1-5 กรกฎาคม 2540 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ /

โดย กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

No Cover Image
Corporate Author: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
Format: BOOKS
Language: English
Published: กรุงเทพฯ : กระทรวง, 2540
Subjects: ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: T55 ร914ส
Copy 1
Available