180=ร้อยแปดสิบ ตัวอย่างบทพูดสำหรับนักบริหาร =

executive's portfolio of model speeches for all occasions /

โดย Diana Booher ; gเรียบเรียงโดย วิชุนัย ศรีวงศ์

Main Author: Booher, Diana.
Other Authors: วิชุนัย ศรีวงศ์,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2538
Subjects: การพูดในชุมนุมชน
วาทศิลป์ –– นักบริหาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: PN4121 บ698ร 2538
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available