รายงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพัฒนากร =

Factors affecting community development workers' job satisfaction /

เฉลียว ยังนันทวัฒนา

No Cover Image
Main Author: เฉลียว ยังนันทวัฒนา
Other Authors: กรมการพัฒนาชุมชน
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรมการพัฒนาชุมชน, 2533
Subjects: พัฒนากร –– วิจัย
ความพอใจในการทำงาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 น464ร 2533
Copy 3
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HN700.55.Z9C6 น464ร 2533
Copy 1
Available