เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง =

Advanced Film Production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Physical Description: ห้องสมุดมี 2 เล่ม : ภาพประกอบ
Bibliography: บรรณานุกรม: ท้ายเล่ม
ISBN: 9746119974 (ล. 1)
9746130234 (ล. 2)