เอกสารการสอนชุดวิชาการผลิตภาพยนตร์ขั้นสูง =

Advanced Film Production /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2532
Subjects: ภาพยนตร์ -- การผลิตและการกำกับรายการ
ภาพยนตร์เพื่อการศึกษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • สารบัญ: ล. 1 หน่วยที่ 1-7
  • ล. 2 หน่วยที่ 8-15.