เอกสารการสอนชุดวิชาการสร้างสรรค์และผลิตสิ่งโฆษณา =

Creative Advertising /

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2530
Subjects: โฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5827 ส747อ 2530
Volume ล.1 Copy 8
Available
Volume ล.1 Copy 9
Available
Volume ล. 2 Copy 3
Available
Volume ล. 1 Copy 2
Available
Copy 1
Available
Volume ล. 2 Copy 5
Available
Volume ล.1 Copy 6
Available
Volume ล.2 Copy 10
Available