เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมศึกษา 5 (ประวัติศาสตร์ไทยสำหรับครู) =

Social Studies 5 /

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Corporate Author: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2529
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: ไทย -- ประวัติศาสตร์
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
ไทย -- การศึกษาและการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Education, Stack

Call Number: 959.3 ส747อ 2529
Volume ล.1 Copy 1
Available

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: DS571 ส747อ 2529
Volume ล. 2 Copy 2
Available
Volume ล. 3 Copy 3
Available