วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ =

JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES.

No Cover Image
Other Authors: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะสังคมศาสตร์
Format: SERIAL
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2517
Subjects: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. -- คณะสังคมศาสตร์ -- วารสาร
สังคมศาสตร์ -- วารสาร
มนุษยศาสตร์ -- วารสาร
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB Serial (2nd Fl.)

Call Number: วารสาร
Copy 0
Library use only