พิชิตมะเร็ง :

ศาสตร์และศิลปะของการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง /

วิจิตร บุณยะโหตระ

No Cover Image
Main Author: วิจิตร บุณยะโหตระ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทบพิธการพิมพ์จำกัด, 2534
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Neoplasms -- prevention -- & -- control
Neoplasms -- therapy
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!