การตลาดต้นทุนต่ำ :

เพิ่มกำไรโดยใช้งบประมาณน้อย = Low Cost Marketing /

โดย เสรี วงษ์มณฑา ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: เสรี วงษ์มณฑา
Other Authors: อมรศักดิ์ บุญเรือง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ดวงกมลสมัย, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: การตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5415 ส929ก 2540
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available
Copy 4
Available