รายงานวิจัยฉบับภาษาไทยเรื่อง "การติดตามผู้ย้ายถิ่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" :

การย้ายถิ่นเป็นการเพิ่มรายได้หรือเพิ่มความเครียดให้กับครอบครัวชนบท /

คณะผู้วิจัย, แครี่ ริคเตอร์...[และคนอื่น ๆ] ; วาทินี บุญชะลักษี, บรรณาธิการ

Main Author: ริคเตอร์, แครี่
Other Authors: วาทินี บุญชะลักษี,
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นครปฐม : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Emigration and Immigration –– Thailand.
Migration, Internal –– Thailand, Northeast.
Transients and Migrants –– Thailand.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ร476ร 2540
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available