การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด =

Advertising and promotion /

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ; อมรศักดิ์ บุญเรือง, บรรณาธิการ

Main Author: ศิริวรรณ เสรีรัตน์
Other Authors: อมรศักดิ์ บุญเรือง,
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : Dlamond in business world, 2540
Subjects: การตลาด
โฆษณา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5821 ศ486ก 2540
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 4
Available
Copy 2
Available